Kohti metamodernia maahanmuuttopolitiikkaa

Tämä artikkeli on esseemuotoinen tiivistelmä maahanmuuttopolitiikkaa käsitelleestä metamodernistien tapaamisesta torstaina 8.6.2017 Helsingissä. Keskustelumme lähtökohtana toimi globaali ja ilmastollinen näkökulma maahanmuuttoon Suomessa ja Suomen kaltaisissa ”pohjoiseurooppalaisissa” maissa. Noin 15 hengen ryhmäkeskustelussa pyrittiin kartoittamaan sellaisia yhteiskunnallisia perusarvoja ja ihanteita, jotka koettiin suomalaisuutta määritteleviksi. Tätä lähestyttiin pohtimalla sekä sellaisia arvoja, jotka yhdistävät Suomen muihin kulttuureihin, että sellaisia, jotka erottavat Suomen muista kulttuureista. Nämä yhteiskunnalliset arvot ja ihanteet olivat: Oikeusvaltio ja laillisuusperiaate Liberaali demokratia Rehellisyys (eli… Lue lisää